Kan inte visa bild
Kan inte visa bild
Välkommen till St Nicolai riddare!
Gruppbild från Hova Riddarvecka 2013

Av Härold Gid-John Drakensköld

O, du sökare genom dunkla tidsåldrar, du som har surfat genom eterns okända och svårbemästrade stigar, hit till denna, under åldern damm täckta sida, betänk att gränsen mellan saga och verklighet är, och alltid har varit, dunkel och svår att finna. I detta gränsland vill vi be dig att inträda för en stunds vistelse mellan fantasi och verklighet. Ryttare, kombattanter, gycklare och övriga i vår värld är sanna och verkliga men mellan dessa och deras handlingar spinner sagan sin färggranna väv, så stanna ej i den grå vardagen, låt dig ryckas med till äventyrens värld där god var god, ond var ond, där hjältar belönas och ondskan straffas, kort sagt, möt en del av den värld där Ivanhoe, Merlin och Kung Artur levde och kämpade.